Sprovođenje

EU PPF

Kako bi sproveli zadatke u okviru Uslova ugovaranja (ToR) za EU PPF program Delegacija EU, Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i CFCU jedinica ugovorili su formiranje EU PPF tima koji čine sledeće projektne jedinice:

  1. EU PPF 6 projektna jedinica
  2. EU PPF 7 projektna jedinica
  3. EU PPF 8 projektna jedinica


Glavni cilj formiranih EU PPF projektnih jedinica je da obezbede kompletnu administrativnu, operativnu, logističku i tehničku podršku Ugovaračima projekta (Delegacija EU i CFCU jedinica) kao i glavnom korisniku projekta (MEI), ali i resornim ministarstvima i ostalim zainteresovanim stranama, a sve u skladu sa projektnim aktivnostima koje su detaljno opisane u Uslovima ugovaranja za EU PPF6, EUPPF7 i EU PPF8 projekat.


Trenutno se sprovode tri PPF projekta koji čine EU PPF program:


EU PPF6 – EU pomoć u pripremi projekata – Priprema investicionih projekata / (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-145/2014/28/EuropeAid/135637/IH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji čine Louis BergerGIZ, Louis Berger d.o.o I podizvođač EPCCO.


EU PPF7 – EU pomoć u pripremi projekata / Podrška u IPA programiranju, obukama, i pripremi projekataSupport (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-00204/2014 28/EuropeAid/137119/IH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji vodi GIZ (International Services – InS) u partnerstvu sa Louis Berger, Louis Berger doo i EPCCO.


EU PPF8 – EU pomoć u pripremi projekata / (IPA 2014) / Broj ugovora (CRIS)2016/381-052/ EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji čine Louis BergerGIZStantec, Louis Berger doo i EPCCO.

.

Ministarstvo za evrospske integracije

Konsultanti

Sanja Babić

Viši stručnjak za komunikacije i promociju EU PPF