O projektu

section-cover

 „Podrška Evropske unije u pripremi projekata“ (EU PPF) predstavlja tehničku pomoć u vrednosti od 21 milion evra koja se finansira iz pretpristupnih sredstava Evropske unije. Donacija EU je 19,7 miliona evra a 1,29 miliona evra je doprinos Vlade Republike Srbije. Cilj programa je jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta administracije Republike Srbije u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU, kako bi se ubrzao proces pripreme za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

www.ppf.rs 

EU PPF program je usmeren na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energetike i transporta, kao i na organizaciju više od 70 obuka za predstavnike relevantnih lokalnih i državnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta. Uz pomoć EU PPF programa, priprema se sva neophodna dokumentacija za 15 velikih projekata u oblasti transporta, energetike i životne sredine, čija je potencijalna investiciona vrednost veća od 900 miliona evra (885 miliona evra investicija + 21 milion evra za tehničku pomoć).

Poseban zadatak u okviru programa je stručna pomoć u ažuriranju i strukturnom prilagođavanju višegodišnjeg planskog dokumenta za razvojnu pomoć (Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – NAD), za period 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine. Takođe, EU PPF pomaže Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima u programiranju pretpristupnih fondova za 2018, 2019 i 2010 godinu i u razvoju novog NAD dokumenta za period od 2020 do 2025 kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.

EU PPF programom upravljaju Delegacija Evropske unije u Republici SrbijiMinistarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) i Ministarstvo za evropske integracije koje je ujedno i ključni korisnik.


Sektor
  • Zaštita životne sredine
  • Saobraćaj
  • Energetika
EuropeAid referenca
EU PPF6 – EU pomoć u pripremi projekata – Priprema investicionih projekata / (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-145/2014/28/EuropeAid/135637/IH/SER/RS EU PPF7 – EU pomoć u pripremi projekata / Podrška u IPA programiranju, obukama, i pripremi projekataSupport (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-00204/2014 28/EuropeAid/137119/IH/SER/RS EU PPF8 – EU pomoć u pripremi projekata / (IPA 2014) / Broj ugovora (CRIS)2016/381-052/ EuropeAid/137044/DH/SER/RS
Komponente
Grad / Region
Republika Srbija
EU donacija
21.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 15 - Energetika,
  • 21 - Transevropske mreže,
  • 27 - Životna sredina,
  • 35 - Ostala pitanja
Vreme implementacije
Februar 2017. - Jun 2021.
Korisnik
Ministarstvo za evropske integracije
Implementiran od strane
Vidite više na: http://www.ppf.rs/rs/o_programu/eu_ppf_ugovaraci/